Hovedaktionær trækker sig fra SK Aarhus Elitehåndbold

Home / Nyheder / Hovedaktionær trækker sig fra SK Aarhus Elitehåndbold

 

SK Aarhus’ hovedaktionær Aktieselskabet CBH ved Claus Hommelhoff har besluttet at indstille den økonomiske opbakning til SK Aarhus, når sæsonen er spillet til ende.

Der er ikke tale om, at selskabet går konkurs, som håndboldligaen tidligere har været plaget af, men derimod om, at de økonomiske forpligtelser afvikles i det tempo, som det kan lade sig gøre.

SK Aarhus spiller sæsonen færdig, men der vil ikke blive indgået nye spillerkontrakter for den kommende sæson, ligesom andre lønnede medarbejdere vil blive afviklet frem mod næste sommer.

Klubben er i den situation, at samtlige spillerkontrakter udløber den 30. juni 2017, og spillerne er i sagens natur frie til at forhandle til anden side i forhold til næste sæson.

Selskabets direktør Thomas Gielfeldt har opsagt sin stilling til fratrædelse ultimo maj måned 2017.

Claus Hommelhofs engagement i SK Aarhus startede, da klubben var truet af konkurs i december 2011. Målet med investeringen var at få struktureret klubben således, at den kunne blive økonomisk overskudsgivende. Håbet var også, at dette ville trække flere kræfter til. Selvom der er arbejdet hårdt med at skaffe sponsorer, og selvom klubbens sponsornetværk er meget veldrevet og succesfuldt, er de helt store sponsorer – de som virkelig kunne gøre en økonomisk forskel – udeblevet.

I årene siden 2011 er der skudt store beløb ind i selskabet uden, at dette har givet den forventede sportslige og økonomiske succes. De manglende sportslige resultater kan også have været medvirkende til, at sponsoraterne er udeblevet.

Samtidig oplever klubben, at der er konstant pres på udgiftsniveauet, hvor stigende forventninger til lønninger samt stigende udgifter til forsikringer og øvrig drift har medført, at selskabets økonomi – på trods af en på mange niveauer øget professionalisering – ikke er blevet forbedret over årene. Tværtimod. Konklusionen er, at det i den nuværende situation og med den nuværende sponsoropbakning ikke økonomisk er realistisk at drive klubben videre med professionelle ligaspillere.

SK Aarhus spiller sæsonen færdig frem mod sommeren, og herefter vil SK Aarhus Elitehåndbold A/S levere sin licens tilbage til Skovbakken, som ejer licensen. Evt. kan holdet i dette regi spille næste sæson med amatørstatus.

I løbet af denne periode inviterer bestyrelsen alle interesserede til at melde sig på banen, således at andre, nye kræfter evt. kan bringe stafetten videre. Bestyrelsen står i den kommende periode til rådighed for potentielle investorer.

Klubbens trænere og spillere er blevet informeret om situationen på et møde den 28. december 2016.

Der vil den 13. januar 2017 blive afholdt et informationsmøde for klubbens sponsorer og samarbejdspartnere, hvor dette nærmere kan drøftes og hvor evt. fremtidige scenarier kan diskuteres. Fra klubbens side vil bestyrelse og direktion deltage på dette møde.

 

Kontakt Per Lilholt tlf: 20209292 eller  mail: pl@domis.dk & Thomas Gielfeldt tlf: 26237033 eller mail: thomas@skaarhus.dk for yderligere information.