Kliniks hygiejne på tandklinikker – hygiejne er vejen til glade kunder

Formålet med klinisk hygiejne på tandklinikken er at hindre smittespredning ved undersøgelser og behandling af sygdomme i mundhulen. Derved forebygges de infektionssygdomme, som patienter og personale ellers risikerer at pådrage på klinikken. Både ledelse og personalet har pligt til så vidt muligt at iværksætte alle passende hygiejniske foranstaltninger for at hindre smittespredning på tandklinikken. Forholdsreglerne skal være effektive, og så enkle og miljøvenlige som muligt.

Baggrund for klinisk hygiejne

Patogene mikroorganismer, bakterier og virus findes hyppigt i mundhulen, som derved bliver en almindelig smittekilde. Ved luftvejsinfektioner som forkølelse, influenza, halsbetændelse og lungebetændelse findes de patogene mikroorganismer på slimhinderne i mund, næse og svælg. Herved udskilles de saliva og andre sekreter. Det samme er tilfældet ved herpes simplex-infektioner og børnesygdomme som fx skoldkopper og røde hunde. Mikroorganismer, som forårsager meningitis, koloniserer ligeledes svælget og kan findes i mundhulen. Lungetuberkulose ledsages af hoste med bakterieholdigt sekret, så tuberkelbakterier kan findes i mundhulen, hvor de også kan forårsage tuberkuløse læsioner.

På tandklinikken kan smittekilden være støv eller vand, men oftest er det mennesker, enten patienter eller personale, der er smittekilden. Personer med smitsomme sygdomme udskiller patogene mikroorganismer, men raske smittebærere er også almindelige.

Smitte kan derfor overføres til en person enten fra en anden person eller fra omgivelserne på mange forskellige måder. På tandklinikker og dentallaboratorier er fire smittemåder aktuelle og skal omtales nærmere her. Direkte kontakt, Indirekte kontakt og luftbåren smitte er nogle af de mest almindelige. Det kan være svært ikke at smitte, men når man arbejder med mennesker og deres helbred er det vigtigt at være opmærksom på, at være klinik ren og forebygge sådanne situationer.

 

Principper og forebyggelse af smitte

Smitte og infektion på klinikken forebygges ved en række forholdsregler, som må indarbejdes i den daglige arbejdsgang efter en fastlagt plan. De omfatter rationel brug af håndhygiejne, personlige værnemidler, rengøring, desinfektion og sterilisation. Dertil kommer en gennemført hygiejnisk adfærd under patientbehandling og i omgangen med instrumenter, apparatur og inventar.

Som tandtekniker og tandlæge har du med rigtig mange instrumenter at gøre igennem bare en enkelt behandling. Det er vigtigt at alt er rent og klar til en ny patient hver eneste gang, så man ikke smitter patienterne eller sig selv med andre patienters bakterier. Desinfektion er også super vigtigt og en meget effektiv måde at dræbe bakterier på. Det kan man blandt andet gøren ved hjælp af varme, hvor de fleste bruger en opvaskemaskine til rengøring af instrumenter og andet værktøj. Det er en af de vigtigste processer og man kan gøre det endnu mere effektivt ved at tilslutte omvendt osmoseanlæg. Dette bruges til professionelle opvaskemaskiner eller autoklaver. Det er en proces der fjerner 99% af alle salte og mineraler i det vand, som bruges til rengøringen. Du får en høj vandkvalitet, som er perfekt til desinfektioner i laboratoriet og klinikker, som netop tandlægeklinikker.

Der er rigtig mange punkter at tage op når det gælder hygiejne på en klinik. En af de hyppigst forekommende smitteveje omfatter personalets hænder. Denne smittevej kan brydes ved korrekt udført håndhygiejne, der er den vigtigste enkeltstående faktor til hindring af kontaktsmitte. Håndhygiejne omfatter almindelig håndvask, hygiejnisk hånddesinfektion, kirurgisk håndvask med desinfektion, kirurgisk hånddesinfektion og brug af medicinske engangshandsker (sidstnævnte omtales i det efterfølgende afsnit). Korrekt gennemførelse af håndhygiejne forudsætter, at huden er intakt, og at alt, hvad der kan medføre ansamlinger af mikroorganismer, fjernes.

 

Lokaler og inventar

Lokaler og inventar rengøres grundigt med vand tilsat rengøringsmiddel. Overfladen bearbejdes mekanisk og eftertørres med ren klud. Det er et stort arbejde, men utroligt vigtigt at det bliver prioriteret højt. Det er lige så meget rummene der skal være rene også udadtil. Der findes mange mærker, som har rengøringsartikler, Festool er et af dem. Det er vigtigt at finde kvalitetsværktøj, for det gør at også resultatet er i langt højere kvalitet. Sådan noget enkelt som støvsugning og afstøvning er lige så vigtigt, da det i lige så høj grad handler og, hvordan din klinik ser ud udadtil. Dovenskab betyder færre kunder.

Det er vigtigt at der er rent konstant og det er ikke nok med en grundig rengøring om aftenen. Der skal rengøres imellem hver eneste patient, hvilket er en essentiel del af kundeoplevelsen. Man kan sagtens reklamere med sin renlighed og hvor meget det betyder for klinikken at der er rent og hygiejnisk. På den måde passer i bedst muligt på jeres patienter og der er større chance for at de kommer igen, hvis de kan mærke, at de er højeste prioritet.

Indlægs forfatter: Christian

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *